Na Veľký piatok odvysiela televízia Pašiové Služby Božie o 10:00

Na Veľký piatok odvysiela televízia Pašiové Služby Božie o 10:00

Na Veľký piatok 10. apríla o 10.00 h odvysiela televízia pašiové bohoslužby z Nového  kostola na Legionárskej ul. v Bratislave. Pre koronavírus budú neverejné. Pôvodné plány, aby sa na hudobnom sprievode a speve piesní podieľali aj zborový spevokol, deti, detský miniorchester a kapela Légie+ band, v situácii epidémie nie je možné uskutočniť. „Moje myšlienky, nie sú vaše myšlienky … znie výrok Hospodinov“ (Iz 55, 8).

Piesne: z knižočky Pašie uvedené k Veľkému piatku

Liturguje: zborový farár Ondrej Majling

Káže: zborový farár Martin Šefranko

Hra na organ: kantor Stanislav Tichý

Pašiové texty čítajú: Katarína Martinková a Pavol Galáš

Spev piesní: zastupujúc chrámové zhromaždenie, ktoré nebude môcť byť prítomné – Mária Korenicová, Ľudmila Budajová, Martin Miti Kováč a Jozef Budaj ml. Na klávesách bude hrať Ladislav Gallay.

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi Bratislava Legionárska má 1647 členov. Samostatne pôsobí sedem rokov. Ako jeden z troch nástupníckych zborov nadväzuje na bývalý bratislavský evanjelický zbor s vyše 400-ročnou históriou. Informácie o aktivitách a službe zboru sú na legionarska.sk a facebook.com/ecavlegionarska. Predsedníctvo zboru v súčasnosi tvoria zborový dozorca Peter Synak a predsedajúci farár Martin Šefranko. V zbore sú dobre rozvinuté mnohé zložky misijnej práce. Centrálnym miestom bohoslužobného stretávania je Nový kostol, posvätený v r. 1933 – projekt architekta Michala Milana Harminca.