N0VÁ Služba Slova

N0VÁ Služba Slova

Hoci od januára 2016 vychádzala Služba slova zadarmo ako pomôcka pre všetkých kňazov ECAV, nie všetci ju využívali a náklady spojené s jej tlačou a distribúciou sa stali neefektívnymi. Preto sa Generálne presbyterstvo dňa 4. októbra 2019 rozhodlo vrátiť k predošlému stavu, kedy bola Služba slova poskytovaná za poplatok, ako každé iné periodikum v cirkvi. Zároveň GP rozhodlo vydávať Službu slova iba digitálne, čo tiež minimalizuje náklady na jej vydávanie.
Z povedaného by sa mohlo zdať, že príprava internetového časopisu nič nestojí a tak nemá zmysel hovoriť o financiách. Ani to však nie je celkom pravda. Aj príprava internetového časopisu si vyžaduje svoje náklady (honoráre pre autorov a spracovateľov), hlavne ak má časopis prinášať kvalitný obsah a má mať aj oku lahodiace grafické spracovanie. Preto sa uchádzame o vašu podporu vo forme predplatného. 

Generálne presbyterstvo stanovilo výšku príspevku na rok 2020 na 10 €. Keďže prvé číslo vám ponúkame zadarmo ako „ochutnávku“, výška predplatného na rok 2020 je znížená na 8 €. Uvítame samozrejme aj milodary od cirkevných zborov či seniorátov. Nakumulovanie dostatočných finančných prostriedkov v tomto roku môže spôsobiť zníženie príspevku pre budúci rok. Preto je každá podpora vítaná.

Ako prispieť?
Službu slova si môžete zabezpečiť e-mailom na adrese sluzbaslova@ecav.sk. Napíšte,
že máte záujem o Službu slova a zašlite sumu v minimálnej výške 8 € na číslo účtu SK55
0200 0000 0013 6875 6257 s použitím variabilného symbolu 663085. Ak prispejete minimálnou sumou 8 €, dostanete od nás ďalšie tri čísla Služby slova v roku 2020.

Žrebovanie
Sestra Zuzana Poláková vydala prednedávnom zbierku suspírií „Vyslyš prosby
naše...“, inšpirované kolektami z Chrámovej Agendy. Táto knižka je vynikajúcou pomôckou
pre kazateľov, vyšla však iba v obmedzenom náklade a nedá sa kúpiť. Autorka však jeden
exemplár svojej knižky venovala redakcii Služby slova a tak na konci roka 2020 vyžrebujeme jedného podporovateľa Služby slova, ktorý ako darček dostane túto krásnu knižku.

Budeme veľmi radi, ak sa s nami podelíte o vaše dojmy, vyjadríte svoj kritický či pochvalný názor, alebo prispejete podnetom či konkrétnym článkom. Redakciu môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese: sluzbaslova@ecav.sk alebo telefonicky na čísle: 0918 828 010.