Memorandum o porozumení medzi RTVS a cirkvami

Memorandum o porozumení medzi RTVS a cirkvami

Rozhlas a Televízia Slovenska, Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví v SR, podpísali k 2. októbru spoločné vyhlásenie pri vysielaní mimoriadnych bohoslužieb počas pandémie koronavírusu.

Rozhlas a Televízia Slovenska, 
zastúpená PhDr. Jaroslavom Rezníkom, generálnym riaditeľom,
Mgr. Marekom Ťapákom, programovým riaditeľom STV,
Mgr. Michalom Dzurjaninom, programovým riaditeľom SRo na strane jednej

a 

Konferencia biskupov Slovenska, 
zastúpená Mons. ICDr. Stanislavom Zvolenským, predsedom,

Ekumenická rada cirkví v SR, 
zastúpená  Mgr. Ivanom Eľkom, predsedom,

vedení úprimnou snahou o sprístupnenie Božieho Slova všetkým občanom Slovenskej republiky, prerokovali a rozanalyzovali spoločné možnosti obidvoch strán v nasledujúcich dňoch a týždňoch a uzavreli Memorandum o porozumení, v ktorom zhodne konštatujú,

že:

Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Ekumenickou radou cirkví v SR zabezpečí vysielanie v mesiaci október nad rámec pôvodne schváleného harmonogramu nasledovne:

programová služba Slovenský rozhlas bude vysielať mimoriadne bohoslužby v pondelok až piatok v rámci programovej služby Rádio Regina

a

programová služba Slovenská televízia bude vysielať mimoriadne bohoslužby v sobotu a nedeľu v rámci programových služieb Jednotka, Dvojka a Trojka.

Signatári tohto Memoranda vychádzajú v ústrety veriacim divákom tak, aby i prostredníctvom mimoriadne pridaných relácií mohli v týchto ťažkých chvíľach a zložitých situáciách nachádzať duševnú rovnováhu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.