EVANJELICKÝ POSOL- 12-2023

EVANJELICKÝ POSOL- 12-2023

Milí priatelia, Tranoscius pre vás pripravil nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. Nové číslo prináša tri zaujímavé rozhovory – s Lýdiou Vedejovou, ktorá nadšene slúži Pánovi rôznymi spôsobmi, s Danielou Faklovou Hroncovou o besede so študentmi a druhom vydaní obľúbenej knihy a so Slavkou a Šefanom Kovaľovcami nielen o výchove detí, ktorým otvorili svoj domov. Prinášame vám aj množstvo správ zo života cirkevných zborov, duchovné povzbudenia k Svätodušným sviatkom či k sviatku Svätej Trojice. Nechýbajú domáce pobožnosti ani biblické štúdium. Na dvoch stranách predstavujeme aj chystané dvojčíslo Cirkevných listov, nové číslo Dúhy aj časopisu Rozmer. Veríme, že vás zaujmú.  Nech je čítanie nového vydania Posla pre vás požehnaním.