EVANJELICKÝ POSOL- 11-2023

EVANJELICKÝ POSOL- 11-2023

Milé čitateľky, milí čitatelia Evanjelického posla spod Tatier, ponúkame vám nové číslo, do ktorého sme opäť po polroku vložili zloženku na predplatné Posla na 2. polrok 2023. Tešíme sa, že môžeme predstaviť plán menšieho formátu Posla, a to už v 2. polroku, teda od čísla 14/2023. Veríme, že menší, praktickejší formát bude pre všetkých čitateľov príjemnou zmenou. Chceme vás uistiť, že zmena formátu či grafickej úpravy nebude znamenať cenové navýšenie, zmenu obsahu a periodicity novín. Stránky budú mať síce menší formát, bude ich však viac, 36 až 40, a budú tlačené na kvalitnejšom papieri. Redakcia Posla pre svoje pokračovanie a ďalšie rozvíjanie novín potrebuje podporu vás, predplati­teľov Posla. Evanjelický posol spod Tatier je periodikum, ktoré mapuje dianie v evanjelickej cirkvi a prináša radostnú zvesť, ale tiež ako médium, ktoré chce formovať postoje čitateľov v spleti rôznych názorov a vytvárať priestor pre slušnú diskusiu. Redakčný tím sa v úzkej spolupráci s externými prispievateľmi snaží pokrývať celoslovenský priestor – pracuje na systematickom informovaní o dianí v jednotlivých orgánoch riadenia cirkvi, zúčastňuje sa cirkevných podujatí, tvorí reportáže, rozhovory, aktívne vyhľadáva inšpiratívnych ľudí, služobníkov, spolupracuje s Edukačno­‑misijným centrom, Spoločenstvom evanjelickej mládeže, Evanjelickou diakoniou... Nič z toho by nebolo možné bez Božieho požehnania a vašej podpory. Nové číslo prináša opäť inšpiratívne rozhovory, dielka vďačných detí z evanjelických škôl a škôlok pre všetky mamy, správy z diania v cirkvi, zamyslenia aj básne, Biblické štúdium aj výzvu k modlitbám a tiež zaujímavú recenziu filmu Korkoro či duchovný pohľad na dielo maliara El Greca. Veríme, že Poslu ostanete verní, a že si aj v tomto novom čísle nájdete príjemné, požehnané čítanie na každý deň.