Zomrel senior v. v. Ján Klátik

Zomrel senior v. v. Ján Klátik

"Zamĺkli pery v smutnej chvíli, čo v každom čase blízkych povzbudili.
No ľudský život má svoj vymeraný čas, tam v Božom dome raz privítaš nás."
Vo veku 87 zomrel dnes 24. decembra 2019 brat senior v. v. Mgr. Ján Klátik. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 28. decembra 2019 o 11.00 hodine v Lubine.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú a hlbokú sústrasť a v modlitbách prosíme o pomoc a povzbudenie v čase smútku od Toho, ktorý bol mŕtvy a ožil, nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku