Zelená cirkev- VYHODNOTENIE

Zelená cirkev- VYHODNOTENIE

V období od septembra do novmebra 2019 bol realizovaný projekt: "Príspevok Zelená cirkev." Zúčastnilo sa ho 8 cirkevných zborov, ktoré si rozdelili príspevok na svoje ekologické aktivity. Zelene cirkev_vyhodnotenie.pdf