Záver roka 2019

Záver roka 2019

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 29.12.2019