Štvrtá adventná nedeľa

Štvrtá adventná nedeľa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 22.12.2019