Sme pripravení na Jeho príchod?

Sme pripravení na Jeho príchod?

Čas adventu, ktorým Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku zároveň vstupuje aj do nového cirkevného roka, je obdobím, ktoré by sme v prvom rade mali využiť na premýšľanie o význame príchodu Ježiša Krista na tento svet, ako aj do života človeka.

Práve v Ňom totiž dochádza k naplneniu zákona, a to nesmiernou a obetavou láskou, ktorá ide v ústrety človeku i napriek jeho zatrpknutosti, či tvrdohlavému odmietaniu, a v ktorého prospech je dokonca ochotná aj trpieť visiac na dreve kríža.
Pre kresťanov celého sveta je tak advent časom vnútornej prípravy na obdobie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Toto spoločné očakávanie nás navzájom spája a zaväzuje. Zaväzuje nás k tomu, aby radosť zo spoločného očakávania Pánovho príchodu a vzájomná zodpovednosť prinášali otvorenosť a priamosť v konaní voči našim blížnym, ako dôsledok Božej milosti, ktorú prijímame v diele Ježiša Krista. Len tak bude advent vždy aj novým adventom, ktorý znamená nádej a skutočnú radosť z toho, čo pre nás vykonal Boh v Ježišovi Kristovi. Vo viere tak využime toto obdobie hľadiac na prichádzajúceho Krista, dúfajme v Neho, s radosťou Ho vyznávajme a vykupujme čas, aby naša radosť bola úplná a dokonalá, ako nás k nej vyzývajú slová proroka: „Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy.“ 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.