Rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV dňa 29.5.2020

Rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV dňa 29.5.2020

Po dlhých štyroch mesiacoch sa uskutočnilo rokovanie Generálneho presbyterstva za priamej osobnej účasti jeho členov. Veríme, že éra online rokovaní je týmto prekonaná. 

Už šieste rokovanie GP v tomto roku sa konalo vo Zvolene. Program rokovania bol zameraný na pripravované legislatívne úpravy v oblasti financovania cirkvi, cirkevného súdnictva, ako aj na právny rámec Elektronického informačného systému (EIS). Analýza a posudzovanie predložených návrhov bude pokračovať aj na nasledujúcom zasadnutí.

Generálne presbyterstvo obdržalo písomnú informáciu  Ing. Martina Kováča, v ktorej oznámil členom GP, že sa vzdal funkcie predsedu Generálneho hospodárskeho výboru ku dňu 27.5.2020. Generálne presbyterstvo posunulo konanie tohoročnej Synody na 9. a 10. októbra 2020.

Nasledujúce zasadnutie Generálneho presbyterstva sa uskutoční 19.6.2020 vo Zvolene. Hlavným bodom programu bude pokračovanie diskusie k legislatívnym návrhom.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.