Rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV dňa 13.5.2020

Rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV dňa 13.5.2020

V stredu 13.5.2020 sa uskutočnilo už piate zasadanie Generálneho presbyterstva ECAV v tomto roku.  Veríme, že to bolo posledné rokovanie Generálneho presbyterstva formou online. Program bol orientovaný na praktické otázky činnosti cirkvi a na posúdenie koncepcie pripravovanej mediálnej kampane k blížiacemu sa sčítaniu obyvateľstva.

Štátne archívy sa obracajú na naše CZ s ponukou odkúpenia matriky cirkevného zboru, najmä z predošlých storočí. Generálne presbyterstvo ECAV neodporučilo COJ odpredávanie archívnych dokumentov pochádzajúcich z ich vlastnej činnosti, nakoľko ide o kultúrno-historické dedičstvo ECAV. Pri zabezpečení kvalifikovanej ochrany archívnych dokumentov majú COJ postupovať podľa § 6 ods. 2, Cirkevného zákona č. 7/2014 o archívoch a registratúrach. Generálne presbyterstvo ECAV tiež schválilo odpredaj pozemku vo vlastníctve CZ ECAV  Bratislava – Petržalka. Získaná suma bude použitá na kúpu pozemku pri kostole v Rusovciach.

Generálne presbyterstvo sa oboznámilo s návrhom mediálnej kampane k sčítaniu obyvateľstva. Cieľom kampane je, aby evanjelici sa hlásili ku svojej cirkvi, ako aj zastaviť proces poklesu jej členov. Generálne presbyterstvo po bohatej diskusii schválilo obsahovú časť koncepcie mediálnej kampane. Generálne presbyterstvo schválilo termín konania Evanjelického festivalu na 2.-4. júla 2021.

Na zasadnutí sa uskutočnili aj voľby členov Revíznej komisie Evanjelickej diakonie ECAV a niektorých členov na uvoľnené miesta v synodálnych a iných výboroch. Do revíznej komisie boli zvolení ses. Renáta Vinczeová, br. Roman Porubän, br. Tomáš Hyben. Do Výboru misie bol zvolený br. Stanislav Grega, do Generálneho hospodárskeho výboru boli zvolení br. Ján Hudák a br. Marián Damankoš, do Koordinačného výboru rómskej misie bola zvolená ses. Terézia Gabčanová.

Nasledujúce šieste zasadnutie Generálneho presbyterstva sa uskutoční 29.5.2020 vo Zvolene. Rokovanie bude zamerané na predložené legislatívne návrhy.

Bratislava 18.5.2020

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.