Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 39. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 39. týždni

Pondelok 16.9.2019
8.30 Porada s pracovníkmi GBÚ, bežná agenda na GBÚ
15.00 Účasť na redakčnej rade časopisu Služba slova

Utorok 23. – Štvrtok 26.09.2019
Prijímanie dohodnutých stránok, práca v úrade
Príprava stretnutia predsedníctva ECAV s predsedníctvami dištriktov a seniorátov ECAV vo Zvolene 27.09.2019
Príprava ordinácie novokňazov v Hanušovciach nad Topľou 29.09.2019
Príprava zasadnutia generálneho presbyterstva v Kežmarku 4.10.2019

Piatok 27.09.2019
10.00 Stretnutie predsedníctva ECAV s predsedníctvami dištriktov a seniorátov ECAV vo Zvolene 27.09.2019

Nedeľa 29.9.2019
9.30 Ordinácia novokňazov v Hanušovciach nad Topľou 29.09.2019

tajomnik-gb@ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.