Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 25. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 25. týždni roku 2020

Pondelok 15.06.2020
Spoločné zasadnutie predsedníctiev cirkevných organizačných jednotiek ECAV v Biblickej škole v Martine

Utorok 16. – Piatok 18.06.2020
Prijatie dohodnutých návštev a príprava textov na synodu a do Evanjelického posla spod Tatier

Piatok 19.06.2020
Zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV vo Zvolene

Nedeľa 20.06.2020
Zasadnutie konventu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu s inštaláciou ses. Renáty Vinczeovej, dozorkyne Západného dištriktu ECAV a br. Štefana Bosáka, dozorcu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV

Nedeľa 21.06.2020
Brat generálny biskup sa zúčastní ako kazateľ na Službách Božích v Novom kostole na Legionárskej ulici o 8.30 a o 10.00 h

tajomnik-gb@ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.