Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 24. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 24. týždni roku 2020

Pondelok 08.06.2020
Zasadnutie Zboru biskupov ECAV 

Utorok 09.06.2020
Prijatie dohodnutých návštev

Streda 10.06.2020
- Účasť generálneho biskupa spolu so zamestnancami GBÚ na pobožnosti, ktorú pripravil br. farár Štefan Kiss, tajomník pre misiu ECAV v kaplnke GBÚ.
- Pracovné stretnutie generálneho biskupa s predsedom občianskeho združenia Ježiš pre každého.
- Vedecká rada Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, videokonferencia.

Štvrtok 11.06.2020 
- Práca v úrade a prijatie dohodnutých návštev.
- Účasť na pohrebe br. Jozefa Grexu, zborového dozorcu v Trnave.

Piatok 12.06.2020
- Nahrávanie príspevkov pre SEMFEST vo Veľkom Slavkove.

Nedeľa 14.06.2020
- Prednáška na stretnutí mužov Gemerského seniorátu v Koceľovciach.

tajomnik-gb@ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.