Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 20. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 20. týždni roku 2020

Pondelok 11.05.2020

  • Pobožnosť a pracovná porada s pracovníkmi GBÚ
  • Príprava zasadnutia generálneho presbyterstva a synody
  • Dohodnuté návštevy

Utorok 12.05.2020

  • Práca v úrade:
  • Príprava zasadnutia generálneho presbyterstva a synody

Streda 13.05.2020

  • Pracovné stretnutie so spirituálkou teologického domova Erikou Valkovou-Krišťákovou, príprava kaplánskych skúšok
  • Generálne presbyterstvo online

Štvrtok 14.05.2020 

  • Pohovor Zboru biskupov ECAV s prihlásenými absolventmi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na kaplánske skúšky

Piatok 15.05.2020

  • Práca v úrade:
  • Príprava zasadnutia synody a i.

tajomnik-gb@ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.