POZOR, elektronické schránky sa týkajú aj cirkví

POZOR, elektronické schránky sa týkajú aj cirkví

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) budú od 1. júna 2020 každej právnickej osobe (aj cirkvi) úradné rozhodnutia orgánov štátnej správy (orgány verejnej moci) doručované elektronicky, do úradnej elektronickej schránky prevádzkovanej na portáli www.slovensko.sk (POZOR nie e-mailovej schránky).

Preto je dôležité, aby mala každá COJ do 1. júna 2020 riadne aktivovanú elektronickú schránku. V opačnom prípade sa môže stať, že COJ nebude vedieť o doručenom rozhodnutí (napr. výmer z obce alebo mesta  na úhradu dane z nehnuteľností, poplatkov za vývoz odpadu, pošta z daňového úradu, katastra nehnuteľností  a pod.), nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, a tak zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach.Bez riadne aktivovanej elektronickej schránky, nebude možné ani prijímať dotácie.

 • Elektronická schránka bude každej právnickej osobe (každej COJ) automaticky zriadená k 1. júnu 2020 (pred týmto termínom je možné zriadiť si schránku dobrovoľne).

 • Prístup do elektronickej schránky budú mať štatutárni zástupcovia príslušnej COJ, preto v najbližšom období bude GBÚ v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR preverovať aktuálnosť a úplnosť údajov o štatutároch COJ v registri MK SR, čo je nevyhnutné pre úspešné fungovanie elektronickej schránky každej COJ.

 • Na prístup k elektronickej schránke budú štatutárni zástupcovia COJ  potrebovať občiansky preukaz s čipom (OP) a čítačku kariet.  Ak takýto OP  nemáte, potrebujete si ho do 1. júna 2020 vybaviť na oddelení dokladov Policajného zboru. Ak občiansky preukaz s čipom máte, bude ho potrebné aktivovať. Aktiváciu občianskeho preukazu s čipom vybavíte rovnako na oddelení dokladov Policajného zboru. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu, lebo lehota na vydanie nového OP je 30 dní. Čítačku kariet by ste mali dostať na oddelení dokladov pri preberaní preukazu.
  - Pri preberaní preukazu bude potrebné Vami vymyslieť bezpečnostný osobný kód potrebný na prihlasovanie- tzv. BOK. BOK je akýmsi základným heslom k vášmu občianskemu preukazu - ekvivalent PINu na telefóne. Ním sa prihlasujete do systému.
  - Zároveň si pri aktivácii čipu OP nezabudnite požiadať o nahratie certifikátov na podpisovanie na čip preukazu, ktoré vám umožnia vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

 • Pre aktiváciu schránky a prístupu k nej bude potrebné na vašom počítači nainštalovať softvér (v závislosti od používaného operačného systému). Potrebné informácie, vrátane príslušných softvérov na stiahnutie, nájdete (celkom prehľadne upravené) na stránke https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat, kde sú aj podrobné návody, používateľské príručky a najčastejšie otázky súvisiace s používaním schránok.


  Pri akýchkoľvek nejasnostiach ohľadne elektronických schránok alebo inštalácie aplikácie kontaktujte Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk na telefónnom čísle + 421 2 35 803 083, počas pracovných dní, v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 h a v stredu až do 21.00 h. Mimo uvedených časov je možné využiť kontaktný formulár.
  Aj keď to na prvý pohľad vyzerá veľmi zložito, v skutočnosti to nie je až také komplikované a dá sa to zvládnuť (bez toho, aby ste boli IT špecialista).

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.