Pokračovali rokovania generálneho presbyterstva ECAV

Pokračovali rokovania generálneho presbyterstva ECAV

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku pokračuje vo svojej práci formou online rokovaní. Po úvodnom skúšobnom online rokovaní 8. apríla 2020, o ktorom sme Vás už informovali, rokovali členovia generálneho presbyterstva v dňoch 23. a 29. apríla 2020.

Vo štvrtok 23.4.2020 generálne presbyterstvo prerokovalo doplnenie projektov zahraničnej pomoci. Zdôraznilo, že na jeho rokovanie môžu byť zaradené len kompletné projekty. Nekompletné žiadosti nemajú byť zaradené na rokovanie GP, ale vrátené žiadateľovi na doplnenie. Generálne presbyterstvo tiež rozhodlo ukončiť spoluprácu s Orange Slovensko a.s. a rokovať o uzavretí rámcovej zmluvy o poskytovaní mobilných služieb so spoločnosťou O2 Business services. Informácie a pokyny k bezproblémovému prechodu na nového poskytovateľa budú každému včas zaslané. Generálne presbyterstvo prijalo opatrenie na dočerpanie dovoleniek za rok 2019. V tejto súvislosti uložilo priamo nadriadeným duchovných, aby najneskôr do 30. júna 2020 dohodli alebo určili svojím podriadeným čerpanie zostatkovej dovolenky z roku 2019 tak, aby bola táto vyčerpaná najneskôr do 31. decembra 2020. Generálne presbyterstvo tiež rozhodlo, že nevyčerpaná dovolenka za rok 2019 sa nebude preplácať.

V stredu 29.4.2020 sa generálne presbyterstvo zaoberalo problematikou práce a života Evanjelickej diakonie. Na rokovanie boli prizvaní aj br. J. Gasper, poverený riaditeľ ED ECAV a ses. J. Tomašovičová, predsedníčka správnej rady ED ECAV. GP na základe rozsiahlej diskusie, prijalo uznesenie, ktorým žiada SR ED ECAV pripraviť návrh nového štatútu ED ECAV, ktorý bude zodpovedať súčasným podmienkam pre prácu v oblasti diakonie.

Generálne presbyterstvo odsúhlasilo ukončenie spolupráce so spoločnosťou ORANGE a.s. a ukladá predsedníctvu ECAV uzatvoriť rámcovú zmluvu o poskytnutí mobilných služieb so spoločnosťou O2 Business Services.

Najbližšie rokovanie generálneho presbyterstva sa uskutoční 13.5.2020.

Bratislava 4.5.2020

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.