Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 7.12.2023 do 31.1.2024

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 7.12.2023 do 31.1.2024Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku
Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 07. 12.2023 – do 31.01. 2024.Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Miroslav Dubekzborový farár v CZ Krupina (HOS -ZD) – od 22. 11. 2023 menovaný za námestného farára do CZ Krupina
Mgr. Dana Murínovázborová farárka v CZ Vrbové (BAS – ZD) – od 05. 12. 2023 menovaná za námestnú farárku do CZ Vrbové
ThDr. Marián Bodolló, PhD.vznikom pracovného pomeru dňom 01.01.2024, menovaný za námestného farára na farárske miesto do CZ Rimavská Píla (RIS – ZD)


Administrovanie cirkevných zborov
Považský seniorát
CZ Beckov – administruje Mgr. Ľuboš Činčurák, námestný farár v CZ Stará Turá – od 25. 01. 2024
CZ Kálnica – administruje Mgr.  Ľuboš Činčurák, námestný farár v CZ Stará Turá – od 25. 01. 2024

Šarišsko – zemplínsky seniorát
CZ Žehňa – administruje Mgr. Peter Ferenčík, zborový farár v CZ Chminianske Jakubovany – od 02.12.2023

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Martina Rumanová, námestná farárka v CZ Kálnica (POS – ZD) – dňom 25.01.2024

Nástup z materskej dovolenky oznámila:
Mgr. Jana Hrivniaková, zborová farárka v CZ Štítnik (GES – VD) –– dňom 01. 03. 2024