Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 5.8. do 12.9.2022

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 5.8. do 12.9.2022

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  05. 08. 2022 – do 12. 09. 2022.
 

Za seniora Zvolenského seniorátu bol zvolený: 
Mgr. Jozef Pacek, zborový farár v CZ Kremnica, konsenior ZVS a administrátor seniora ZVS (ZD) (právoplatnosť voľby dňa: 23. 08. 2022) 
 
Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Ján Velebír, námestný farár v CZ Bardejov (ŠZS – VD) – do CZ Myjava (MYS – ZD) (voľby dňa: 17. 07. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 02. 08. 2022) 
Mgr. Anna Velebírová, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Bardejov (ŠZS – VD) – do CZ Myjava (MYS – ZD) (voľby dňa: 17. 07. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 02. 08. 2022) 
Mgr. Marcel Ištván, zborový farár v CZ Tornaľa (RIS – ZD) – do CZ Sobotište (MYS – ZD) (voľby dňa: 24. 07. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 09. 08. 2022) 
Mgr. Martin Zaťko, zborový farár v CZ Švábovce (TAS – VD) – do CZ Švábovce (voľby dňa: 14. 08. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 29. 08. 2022) 
Mgr. Vladimír Kmošena, zborový farár v CZ Pezinok a konsenior BAS (ZD) – do CZ Pezinok (voľby dňa: 14. 08. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 29. 08. 2022)
Mgr. Michal Tekely, námestný farár na mieste seniorátneho kaplána LOS (VD) – do CZ Liptovská Kokava (voľby dňa: 21. 08. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 05. 09. 2022)
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Branislav Balca, námestný farár na kaplánskom mieste MYS (ZD) – od 15. 08. 2022 menovaný za námestného farára na kaplánske miesto do CZ Krajné (MYS) 
Mgr. Ľubomír Batka, námestný farár na farárskom mieste MYS (ZD) – od 15. 08. 2022 menovaný za námestného farára na kaplánske miesto v CZ Myjava (MYS) 
Mgr. Irena Gajdošová, zborová farárka v CZ Očová (ZVS – ZD) – od 04. 09. 2022 menovaná za námestnú farárku v CZ Málinec (NOS - ZD) 
Mgr. Viliam Solárik, zborový farár v CZ Rožňava (GES – VD) – od 28. 08. 2022 menovaný za námestného farára v CZ Rožňava
Mgr. Silvia Gdovinová, námestná farárka na mieste kaplánky GBÚ – od 05. 09. 2022 menovaná za námestnú farárku na miesto seniorátneho kaplána LOS (VD – nastúpi po dočerpaní riadnej dovolenky)
Mgr. Tibor Molnár, námestný farár v CZ Mengusovce (TAS – VD) – od 15. 09. 2022 menovaný za námestného farára na miesto seniorátneho kaplána TAS (VD)
 
Zmeny na kaplánskych miestach: 
Mgr. Ľubica Gdovinová, seniorálna kaplánka GES (VD) – od 01. 09. 2022 menovaná za kaplánku  na kaplánske miesto v CZ Banská Štiavnica (HOS) – t. č. čerpá rodičovskú dovolenku
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
 
Bratislavský seniorát 
CZ Bratislava – Petržalka –  administruje Mgr. Libor Bednár, PhD.,  zborový farár v CZ Bratislava – Dúbravka –  od  12. 09. 2022 
 
Zvolenský seniorát 
CZ Očová –  administruje Mgr. Branislav Kováč,  zborový farár v CZ Zvolenská Slatina
–  od  04. 09. 2022 
 
Pokračovanie na rodičovskej dovolenke oznámila:
Mgr. Jarmila Balková, zborová farárka v Dobrá Niva (ZVS – ZD) – od 06. 09. 2022 
 
Do pracovného pomeru nastupuje:
Mgr. Zorica Horáková, námestná farárka v CZ Dudince (HOS – ZD) – od 01. 09. 2022