PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 5.11.2021 DO 3.1.2022

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 5.11.2021 DO 3.1.2022

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch 
od  05. 11. 2021 – do 03. 01. 2022

Za seniora Bratislavského seniorátu bol zvolený:
Mgr. Pavel Kollár, zborový farár v CZ Veľký Grob – Čataj, konsenior BAS a administrátor seniora BAS ECAV na Slovensku (voľba nadobudla právoplatnosť dňa: 08. 11. 2021)

Za seniorku Dunajsko-nitrianskeho seniorátu bola zvolená:
Mgr. Mária Popičová, zborová farárka v CZ Nesvady a administrátorka Seniorského úradu DNS ECAV na Slovensku (voľba nadobudla právoplatnosť dňa: 13. 07. 2021)

Za konseniora Hontianskeho seniorátu bol zvolený:
Mgr. Miroslav Dubek, predsedajúci zborový farár v CZ Krupina a administrátor konseniora HOS ECAV na Slovensku (zvolený dňa: 05. 09. 2021) 

Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Zuzana Alcnauerová, zborová farárka v CZ Príbelce (NOS – ZD) – do CZ Príbelce; (zvolená dňa: 10. 10. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 26. 10. 2021)
Mgr. Radoslav Danko, zborový farár v CZ Veľké Leváre (BAS – ZD) – do CZ Veľké Leváre; (zvolený dňa: 10. 10. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 26. 10. 2021)
Mgr. Jaroslav Ďuriš, zborový farár v CZ Stredné Plachtince (NOS – ZD) – do CZ Stredné Plachtince; (zvolený dňa: 04. 07. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 20. 07. 2021)
Mgr. Roman Porubän, zborový farár v CZ Kežmarok (TAS – VD) – do CZ Kežmarok; (zvolený dňa: 17. 10. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 02. 11. 2021)
Mgr. Radoslav Grega, zborový farár v CZ Opiná (KOS – VD) – do CZ Opiná; (zvolený dňa: 17. 10. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 02. 11. 2021)
Mgr. Jana Kendžurová, námestná farárka na mieste seniorálnej kaplánky LOS ( VD) – do CZ Gemerská Poloma; GES - VD (zvolená dňa: 07. 11. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 23. 11. 2021)

Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
Gemerský seniorát
CZ Ratková – od 07. 10. 2021 - Mgr. Vladimír Vančík, námestný farár v CZ Ratkovské Bystré 

Šarišsko-zemplínsky seniorát
CZ Vranov nad Topľou - administrovanie funkcie zborového farára na farárskom mieste – od 19. 11. 2021 - Mgr. Kristína Vargovčáková, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Vranov nad Topľou 

Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
Dunajsko-nitriansky seniorát
CZ Drženice – od 01. 11. 2021 – PaedDr. Mgr. Anna Ľachká, zborová farárka v CZ Devičany 

Myjavský seniorát
CZ Košariská-Priepasné – od 01. 12. 2021 – Mgr. Branislav Balca, námestný farár na kaplánskom mieste MYS ECAV na Slovensku 

Považský seniorát
CZ Beckov – od 01. 12. 2021 – ThDr. Peter Maca, zborový farár v CZ Moravské Lieskové 

Zvolenský seniorát
CZ Dobrá Niva – od 11. 01. 2022 – Mgr. Ján Čáby, zborový farár v CZ Ostrá Lúka 

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Jarmila Balková, zborová farárka v CZ Dobrá Niva (ZVS – VD) – dňom 11. 01. 2022 

Ukončenie rodičovskej dovolenky oznámila:
Mgr. Marta Chlpíková, zborová farárka v CZ Leštiny (LOS – VD) – dňom 28. 11. 2021

Pracovný pomer končia:
Mgr. Ondrej Peťkovský, námestný farár v CZ Beckov (POS – ZD) – po dočerpaní dovolenky dňom 08. 02. 2021 
Mgr. Michal Tekely, námestný farár na kaplánskom mieste v CZ Východná (LOS – VD) – dňom 31. 12. 2021 odchodom do EPS v OS SR a OZ SR 

Na poslednej ceste v tejto časnosti sme odprevadili:
Mgr. Martin Vargovčák, zborový farár v CZ Vranov nad Topľou (ŠZS – VD) vo veku 42 rokov  –  † zomrel 19. 11. 2021 

Spracované na základe doručeného materiálu