Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 4.1.2022 – do 28.2.2022

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 4.1.2022 – do 28.2.2022

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch

od  04. 01. 2022 – do 28. 02. 2022

Za zborovú farárku bola zvolená:
Mgr. Iana Maria Stiasni, zborová farárka v CZ Pôtor (NOS – ZD) – do CZ Pôtor; (zvolená dňa: 06. 02. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 22. 02. 2022) 

Za námestnú farárku bola menovaná:
Mgr. Kristína Vargovčáková, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Vranov nad Topľou (GES – VD) – dňom 01. 01. 2022 menovaná za námestnú farárku na miesto zborového farára do CZ Vranov nad Topľou  

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Jarmila Balková, zborová farárka v CZ Dobrá Niva (ZVS – VD) – dňom 11. 01. 2022 

Ukončenie rodičovskej dovolenky oznámila:
Mgr. Elena Fajnorová, zborová farárka v CZ Čankov (DNS – ZD) – dňom 29. 05. 2022 (na 100%-ný pracovný úväzok) 

Pracovný pomer skončil:
Mgr. Ondrej Peťkovský, námestný farár v CZ Beckov (POS – ZD) – dňom 08. 02. 2021 

Na poslednej ceste v tejto časnosti sme odprevadili:
Mgr. Mojmír Zúrik, evanjelický a. v. duchovný v. v. –  † zomrel dňa: 25. 01. 2022 vo veku 97 rokov