Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 2.9. – do 30.9.2023

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 2.9. – do 30.9.2023

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 09. – do 30. 09. 2023.
 

Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Jana Kendžurová, zborová farárka v CZ Gemerská Poloma (GES – VD) – do CZ Vyšný Žipov; ŠZS – VD (zvolená dňa: 20. 08. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 05. 09. 2023) 
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Marcela Uhláriková, zborová farárka v CZ Chmeľovec (ŠZS – VD) – od 26. 08. 2023 menovaná za námestnú farárku do CZ Chmeľovec
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
 
Gemerský seniorát 
CZ Koceľovce – administruje Mgr. Ľubica Štefanidesová, námestná farárka v CZ Nižná Slaná - Kobeliarovo – od 05. 09. 2023 
 
CZ Gemerská Poloma – administruje Mgr. Erika Sýkorová, PhD., zborová farárka v CZ Betliar – od 05. 09. 2023  
 
CZ Ochtiná – administruje Mgr. Radovan Gdovin, senior GES a zborový farár v CZ Dobšiná – od 05. 09. 2023  
 
Administrovanie cirkevných zborov a vyšších COJ – Západný dištrikt:
 
Hontiansky seniorát 
Seniorský úrad HOS – štatutárnou zástupkyňou HOS ECAV na Slovensku od 01.08.2023 je Mgr. Hana Peničková, zborová farárka CZ Šahy 
 
Novohradský seniorát 
funkciu konseniora NOS – administruje Mgr. Zuzana Alcnauerová,  zborová farárka v CZ Príbelceod 18. 07. 2023 
 
Považský seniorát 
CZ Podlužany – administruje Mgr. Ivo Madzin, námestný farár v CZ Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce – od 01. 09. 2023  
 
 
Na základe doručeného materiálu spracovalo:
Finančno-personálne oddelenie GBÚ