Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 13.9. do 31.10.2022

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 13.9. do 31.10.2022

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  13. 09. 2022 – do 31. 10. 2022
 
Za seniorku Rimavského seniorátu bola zvolená: 
Mgr. Viktória Lisáková, zborová farárka v CZ Rimavská Sobota a seniorka RIS (ZD) 
 
Za zborových farárov boli zvolení:
ThDr. Marián Krivuš, zborový farár v CZ Vrútky (TUS – VD) – do CZ Vrútky 
Mgr. David Bázlik, zborový farár v CZ Ružomberok (LOS – VD) – do CZ Bratislava - Petržalka (BAS – ZD)
Mgr. Ilona Bázliková, námestná farárka na mieste zborovej kaplánky v CZ Ružomberok (LOS – VD) – do CZ Bratislava - Petržalka (BAS – ZD)
Mgr. Vladimír Vančík, námestný farár v CZ Ratkovské Bystré (GES – VD) – do CZ Ratkovské Bystré 
Mgr. Jakub Ferko, námestný farár v CZ Kuková (ŠZS – VD) – do CZ Kuková 
Mgr. Andrea Kurčík, námestná farárka na farárskom mieste v CZ Lovinobaňa (NOS – ZD) – do CZ Lovinobaňa 
Mgr. Michal Gubo, zborový farár v CZ Tomášovce (NOS – ZD) – do CZ Tomášovce 
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Eva Kolesárová, zborová farárka v CZ Bratislava - Petržalka (BAS - ZD) – od 19. 09. 2022 menovaná za námestnú farárku na miesto zborového kaplána do CZ Bardejov (ŠZS – VD)
 
Zmeny na kaplánskych miestach - od 04. 10. 2022:
Mgr. Samuel Sabol, kaplán v CZ Bardejov (ŠZS – VD) – menovaný za námestného farára na miesto zborového kaplána do CZ Bardejov
Mgr. Ľubica Štefanidesová, kaplánka na farárskom mieste v CZ Nižná Slaná - Kobeliarovo (GES – VD) – menovaná za námestnú farárku do CZ Nižná Slaná - Kobeliarovo 
Mgr. Ivan Klinko, kaplán na farárskom mieste v CZ Bátovce (DNS – ZD) – menovaný za námestného farára na farárske miesto do CZ Bátovce 
ThDr. Ivan Lukáč, kaplán v CZ Bratislava – Dúbravka (BAS – ZD) – menovaný za námestného farára na kaplánske miesto do CZ Bratislava – Dúbravka
Mgr. Filip Púpala, kaplán na farárskom mieste v CZ Tisovec (RIS – ZD) – menovaný za námestného farára na farárske miesto do CZ Tisovec
Mgr. Simona Devečková, PhD., kaplánka na farárskom mieste v CZ Poltár (NOS – ZD)- menovaná za námestnú farárku, t. č. na materskej dovolenke 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
 
Dunajsko-nitriansky seniorát 
CZ Jabloňovce – administruje Mgr. Ivan Klinko, námestný farár na farárskom mieste v CZ Bátovce –  od 04. 10. 2022 

Novohradský seniorát 
funkciu konseniora NOS – administruje Mgr. Michal Gubo, farár v CZ Tomášovceod 01. 08. 2022 
CZ Ozdín –  administruje Mgr. Irena Gajdošová, námestná farárka v CZ Málinec –  od  21. 09. 2022 
CZ Uhorské –  administruje Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár v CZ Kalinovo –  od  30. 10. 2022 
 
Rimavský seniorát 
CZ Rimavská Sobota – Vyšná Pokoradz – administruje Mgr. Milan Krivda, zborový farár v CZ Hrachovo –  od 01. 10. 2022 
CZ Tornaľa – administruje Mgr. Viktória Lisáková, seniorka RIS a zborová farárka v CZ Rimavská Sobota – od 19. 08. 2022 
CZ Gemer – administruje Mgr. Viktória Lisáková, seniorka RIS a zborová farárka v CZ Rimavská Sobota – od 19. 08. 2022 
CZ Gemerská Panica – administruje Mgr. Viktória Lisáková, seniorka RIS a zborová farárka v CZ Rimavská Sobota – od 19. 08. 2022 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
 
Liptovsko-oravský seniorát 
CZ Ružomberok – administrátorom do funkcie predsedajúceho zborového farára bol menovaný:  Mgr. Miloslav Gdovin, zborový farár v CZ Svätý Kríž - Lazisko –  od 03. 10. 2022 
 
Tatranský seniorát 
CZ Mengusovce –  administruje Mgr. Stanislav Baloc, zborový farár v CZ Štrba –  od 15. 09. 2022 
 
Turčiansky seniorát 
CZ Zemianske Kostoľany –  administruje Mgr. Marián Kaňuch, zborový farár v CZ Žilina a senior Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku –  od 01. 11. 2022 
 

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Katarína Devečková, námestná farárka v CZ Uhorské (NOS – ZD) – dňom 30. 10. 2022 
 
Priezvisko / stav zmenili:
Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka v CZ Štítnik (GES – VD) – zmena priezviska na: Hrivniaková
 
Pracovný pomer končí:
Mgr. Emil Hankovský, námestný farár v CZ Zemianske Kostoľany (TUS – VD) – dňom 31. 10. 2022