Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.9.2020 do 30.9.2020

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.9.2020 do 30.9.2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 09. 2020 – do 30. 09. 2020.

 

Za zborového farára bol znovu zvolený:

Mgr. Štefan Škorupa, zborový farár v CZ Mýto pod Ďumbierom (ZVS – ZD) – do CZ Mýto pod Ďumbierom (zvolený dňa: 09. 08. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 25. 08. 2020)

Za zborovú farárku bola zvolená:
Mgr. Jana Velebírová Hudáková, námestná farárka v CZ Leštiny (LOS – VD) – do CZ Važec; LOS - VD  (zvolená dňa: 13. 09. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 28. 09. 2020)

Za námestného farára bol menovaný:
Mgr. Jaroslav Otepka, námestný farár na kaplánskom mieste v CZ Východná (LOS – VD) – do CZ Jur nad Hronom (DNS – ZD) - dňom 24. 09. 2020 

Zmeny na kaplánskych miestach:
Mgr. Michaela Púpalová, seniorálna kaplánka ZVS (ZD)dňom 24. 07. 2020 menovaná za kaplánku na farárske miesto do CZ Tisovec (RIS – ZD)
Mgr. Vladimír Vančík, kaplán na farárskom mieste v CZ Rimavská Píla (RIS – ZD) – menovaný od 24. 09. 2020 za kaplána na farárskom mieste do CZ Ratkovské Bystré (GES – VD) 

Od 01.10.2020 do pracovného pomeru nastúpili:
ThDr. Ivan Lukáč, kaplán do CZ Bratislava–Dúbravka (BAS–ZD)
Mgr. Filip Púpala, seniorálny kaplán RIS (ZD)
Mgr. Martin Kmec, kaplán na farárske miesto do CZ Bratislava–Petržalka (BAS–ZD)  
Mgr. Ľubica Štefanidesová, kaplánka na farárskom mieste do CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo (GES–VD)

Administrovanie cirkevných zborov:
CZ Leštiny – od 28. 09. 2020 – Mgr. Ján Gallo, zborový farár v CZ Jasenová
CZ Bohunice – od 01. 10. 2020 – Mgr. Jana Lauková, zborová farárka v CZ Pukanec 

Nástup z materskej dovolenky oznámila: 
Mgr. Eva Škarupová Lašáková, zborová farárka v CZ Hanušovce nad Topľou (ŠZS – VD) –  od 01. 11. 2020 

Pracovný pomer odchodom do dôchodku ukončil:
Mgr. Ľubomír Trnavský, námestný farár v CZ Jur nad Hronom – dňom 23. 09. 2020  

Spracované na základe doručeného materiálu

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.