Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.5.2022- do 7.6.2022

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.5.2022- do 7.6.2022

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 05. 2022 – do 07. 06. 2022.
Za konseniora Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku bol zvolený:
ThDr. Branislav Dolinský, zborový farár v CZ Piešťany (zvolený dňa: 24. 04. 2022) 
 
Za zborového farára bol zvolený:
ThDr. Jerguš Olejár, PhD., zborový farár v CZ Rožňava (GES – VD) – do CZ Rožňava (voľby dňa: 24. 04. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 10. 05. 2022)
 
Zmeny na kaplánskych miestach:
Mgr. Ivan Belanji, menovaný za duchovného správcu v Teologickom domove pri EBF UK v Bratislave  - od 01. 06. 2022 a zároveň vznik pracovného pomeru v ECAV na Slovensku 
 
Administrovanie – Západný dištrikt:
Rimavský seniorát 
Evanjelické gymnázium v Tisovci – od 01. 05. 2022 – Mgr. Filip Púpala, kaplán na farárskom mieste CZ Tisovec 
 
Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Simona Devečková, kaplánka na farárskom mieste v CZ Poltár (NOS – ZD) – dňom 28. 06. 2022 
Mgr. Zuzana Brdiarová, zborová farárka v CZ Kraľovany a konseniorka LOS (VD) – pravdepodobný nástup na MD od 06. 06. 2022  
 
Pokračovanie na rodičovskej dovolenke oznámila:
Mgr. Natália Velebírová, kaplánka  v CZ České Brezovo (NOS – ZD) – dňom 13. 06. 2022 

Priezvisko / stav zmenili:
Mgr. Denisa Vargová, zborová farárka v CZ Pozdišovce (ŠZS – VD) – sobáš uzavrela dňa 07. 05.  2022 v Pozdišovciach, zmena priezviska na: Kuruc Vargová