Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.4.2022 – do 30.4.2022

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.4.2022 – do 30.4.2022

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 04. 2022 – do 30. 04. 2022. 

Za námestného farára bol menovaný:
Mgr. Michal Tekely – vznikom pracovného pomeru dňom 21. 04. 2022, menovaný za námestného farára na miesto seniorátneho kaplána LOS (VD)
 
Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Michaela Púpalová, duchovná správkyňa na EG Tisovec (BÚ ZD) – dňom 17. 04. 2022   
 
Ukončenie materskej dovolenky oznámila:
Mgr. Jana Juššíková, námestná farárka v CZ Nové Sady (DNS – ZD) – dňom 26. 05. 2022 (do výkonu práce nastupuje dňa 27. 05. 2022) 
 
Mgr. Paulína Šofranková, kaplánka v CZ Martin (TUS – VD) – dňom 28. 05. 2022 (do výkonu práce nastupuje dňa 29. 05. 2022, pracovný úväzok nezmenený)