Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.3.2022 – do 31.3.2022

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.3.2022 – do 31.3.2022

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 03. 2022 – do 31. 3. 2022.

Za zborového farára bol zvolený:
Mgr. Ján Ochodnický, zborový farár v CZ Adamovské Kochanovce (POS – ZD) a senior Považského seniorátu ECAV na Slovensku – do CZ Adamovské Kochanovce (voľby dňa: 30. 01. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 15. 02. 2022)

Za námestnú farárku bola menovaná:
Mgr. Andrea Kurčík, kaplánka v CZ Lovinobaňa (NOS – ZD) – dňom 08. 03. 2022 menovaná za námestnú farárku na farárske miesto do CZ Lovinobaňa 

Nástup z materskej dovolenky oznámila:
Mgr. Vladimíra Balcová, námestná farárka na farárskom mieste v CZ Košariská – Priepasné  (MYS – ZD) – dňom 05. 04. 2022 

Mgr. Emília Velebírová, zborová farárka v CZ Koceľovce (GES – VD) – dňom 07. 05. 2022 (po dočerpaní dovolenky: od 25. 04. – do 06. 05. 2022) 

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Michaela Púpalová, duchovná správkyňa na EG Tisovec (BÚ ZD) – dňom 18. 04. 2022