Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.12.2022 do 1.1.2023

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.12.2022 do 1.1.2023

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 12. 2022 – do 01. 01. 2023

Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Mária Juhásová, zborová farárka v CZ Kladzany (ŠZS - VD) – od 09. 12. 2022 menovaná za námestnú farárku do CZ Kladzany 
 
Mgr. Janka Uhlíková, zborová farárka v CZ Nové Zámky (DNS - ZD) – menovaná za námestnú farárku do CZ Nové Zámky 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
Hontiansky seniorát 
CZ Terany – administruje Mgr. Zorica Horáková, námestná farárka v CZ Dudince –  od 01. 12. 2022 
CZ Čelovce – administruje Mgr. Hana Peničková, zborová farárka v CZ Šahy –  od 01. 12. 2022 
CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky – administruje Mgr. Peter Ján Soták, námestný farár v CZ Baďan –  od 01. 12. 2022
CZ Lišov – administruje Mgr. Peter Ján Soták, námestný farár v CZ Baďan –  od 01. 12. 2022 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
Gemerský seniorát 
CZ Dlhá Ves – administruje Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár v CZ Rožňavské Bystré – od 01. 01. 2023 
CZ Kunova Teplica – administruje Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár v CZ Rožňavské Bystré – od 01. 01. 2023  
 
Pokračovanie na rodičovskej dovolenke oznámila:
Mgr. Zuzana Brdiarová,  konseniorka LOS a zborová farárka v CZ Kraľovany (VD)