Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.11. – do 6.12.2023

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.11. – do 6.12.2023

 
Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 11. – do 06. 12. 2023
 
 
Za zborových farárov boli zvolení:
 
Mgr. Stanislav Kocka, zborový farár v CZ Košice (KOS – VD) – do CZ Košice (zvolený dňa: 29. 10. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 14. 11. 2023)
 
Mgr. Ivan Bojna, námestný farár v CZ Jelšava (GES - VD) – do CZ Jelšava (zvolený dňa: 19.11.2023, právoplatnosť voľby dňa: 05.12.2023)
 
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Stanislav Haluška – menovaný od 01. 11. 2023 za námestného farára na farárske miesto do CZ Dobroč (NOS – ZD)
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
Košický seniorát
CZ Mníšek nad Hnilcom – administruje Mgr. Karolína Konopeusová, námestná farárka v CZ Gelnica – od 03. 11. 2023 
 
CZ Švedlár – administruje Mgr. Karolína Konopeusová, námestná farárka v CZ Gelnica – od 04. 11. 2023 
 
Šarišsko-zemplínsky seniorát
CZ Chmeľovec – administruje Mgr. Lenka Wagnerová, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Prešov – od 02. 12. 2023 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
Novohradský seniorát 
CZ Budiná – administruje Mgr. Stanislav Haluška, námestný farár na mieste zborového farára v CZ Dobroč – od 01. 11. 2023 
 
Nástup z materskej dovolenky oznámila:
Mgr. Viera Zaťková Pališinová, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Švábovce (TAS – VD) dňom 07. 01. 2024   
 
Skončenie pracovného pomeru oznámili:
Mgr. Ján Sabanoš, námestný farár v CZ Mníšek nad Hnilcom (KOS - VD)dňom 15. 01. 2024 
Mgr. Iveta Hazdová, námestná farárka, naposledy v CZ Chminianske Jakubovany (ŠZS - VD)k 19. 01. 2024 
 
Pracovný pomer ukončila:
Mgr. Marcela Uhláriková, námestná farárka v CZ Chmeľovec (ŠZS – VD)od 02. 12. 2023 
 
Na poslednej ceste v tejto časnosti sme odprevadili
sestru farárku Mgr. Zlaticu Adameovú, rodenú Sokolovú  ( 05. 12. 2023)
 
 
Na základe doručeného materiálu spracovalo:
Personálne oddelenie GBÚ