Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.11. do 30.11.2022

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.11. do 30.11.2022

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku
 
Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 11. 2022 – do 30. 11. 2022
 
Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúci zborový farár v CZ Dolný Kubín (LOS – VD) – do CZ Dolný Kubín 
Mgr. ThLic. Jana Pabáková, PhD., zborová farárka v CZ Dolný Kubín – fília Tvrdošín (LOS – VD) – do CZ Dolný Kubín – fília Tvrdošín 
Mgr. Katarína Hudáková, zborová farárka v CZ Liptovský Ondrej (LOS – VD) – do CZ Liptovský Ondrej
Mgr. Dušan Pavel Hrivnak, zborový farár v CZ Muránska Dlhá Lúka a konsenior GES (VD) – do CZ Muránska Dlhá Lúka 
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Jan Oslík, zborový farár v CZ Modra (BAS - ZD) – dňom 03. 07. 2022 menovaný za námestného farára na kaplánske miesto do CZ Modra
Mgr. Viera Kmecová, námestná farárka na farárskom mieste v CZ Senné (NOS - ZD) – od 15. 11. 2022 menovaná za námestnú farárku na miesto zborového kaplána do CZ Revúca (GES – VD)
 
Ukončenie materskej dovolenky oznámila:
Mgr. Michaela Púpalová, duchovná správkyňa v EG Tisovec (RIS – ZD) – dňom 02. 01. 2023 – po dočerpní nevyčerpanej dovolenky z predchádzúceho obdobia
 
Pracovný pomer skončili:
Mgr. Dušan Hučka, zborový farár v CZ Terany (HOS – ZD) – dňom 30. 11. 2022 (od 01. decembra 2022 bude vykonávať duchovenskú službu v SECAV)
Mgr. František Korečko, duchovný správca na EG J. A. Komenského v Košiciach (BÚ VD) – dňom 30. 11. 2022