Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.10.2020 do 31.10.2020

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 1.10.2020 do 31.10.2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 10. 2020 – do 31. 10. 2020.

Za seniora Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku bol zvolený:
Mgr. Marián Kaňuch, PhD., zborový farár v CZ Žilina a senior TUS  (voľba nadobudla právoplatnosť dňa: 19. 10. 2020) 

Za zborových farárov boli znovu zvolení:
Mgr. Ján Jakuš, zborový farár v CZ Slovenská Ľupča (ZVS – ZD) – do CZ Slovenská Ľupča (zvolený dňa: 20. 09. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 06. 10. 2020) 

Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Miloslav Gdovin, kaplán na farárskom mieste v CZ Svätý Kríž - Lazisko (LOS – VD) – do CZ Svätý Kríž - Lazisko od 06. 10. 2020
Mgr. Emil Hankovský, kaplán v CZ Zemianske Kostoľany (TUS – VD) – do CZ Zemianske Kostoľany od 06. 10. 2020
Mgr. Ivan Havassy, kaplán na farárskom mieste v CZ Richvald (ŠZS – VD) – do CZ Richvald od 06. 10. 2020

Od 15. 10. 2020 do pracovného pomeru nastúpil:
Mgr. Samuel Sabol, kaplán do CZ Bardejov (ŠZS – VD)

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Iveta Hazdová, námestná farárka  – od 14. 10. 2020  

Nástup z materskej dovolenky oznámila: 
Mgr. Anna Debnárová, zborová farárka v CZ Budimír (KOS – VD) –  od 01. 12. 2020 

Nástup z rodičovskej dovolenky oznámila: 
Mgr. Janka Keliarová, zborová farárka v CZ Turčianske Jaseno (TUS – VD) –  od 19. 10. 2020

Skončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku oznámila:
Anna Gabčanová, diakonka v CZ Ladzany (HOS – ZD) – dňom 30. 11. 2020 

Spracované na základe doručeného materiálu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.