Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 02. 12. 2019 – do 01. 01. 2020

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 02. 12. 2019 – do 01. 01. 2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 12. 2019 – do 01. 01. 2020.

Za zborovú  farárku bola znovu zvolená:
Mgr. Daniela Mikušová, zborová farárka v CZ Liptovský Peter; LOS - VD (voľba dňa: 08. 12. 2019, právoplatnosť voľby dňa: 23. 12. 2019)  

Za námestného  farára bol menovaný:
Mgr. Ján Čermák (námestný farár  v CZ Pohronský Ruskov – DNS-ZD) – od 01. 01. 2020 námestný farár v CZ Želiezovce (DNS – ZD)  

Administrovanie cirkevných zborov:
CZ Roštár od 15. 10. 2019 – Mgr. Emília Velebírová, námestná farárka v CZ Koceľovce
CZ Veľký Lom od 10. 12. 2019 – Mgr. Matej Alcnauer, námestný farár v CZ Malé Zlievce
CZ Horná Strehová od 01. 12. 2019 – Mgr. Soňa Pichnarčíková, zborová farárka v CZ Malá Čalomija
CZ Budiná Mgr. Samuel Velebír, námestný farár v CZ Dobroč
CZ Senné od 01. 12. 2019 – Mgr. Michal Meliško, námestný farár v CZ Veľký Krtíš
CZ Horný Tisovník od 01. 12. 2019 – Mgr. Michal Meliško, námestný farár v CZ Veľký Krtíš

Referát ľudských zdrojov - personálne oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku
Spracované na základe doručeného materiálu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.