Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 01.02.2020 – do 29. 02.2020

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 01.02.2020 – do 29. 02.2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01.02.2020 – do 29. 02.2020.

Za zborového farára bol zvolený:
Mgr. Dušan Cina, vedúci dištriktuálneho Biskupského úradu Východného dištriktu do 31. 01.2020 –  od 01. 02. 2020 do CZ Púchov; TUS – VD (zvolený dňa: 12. 01. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 27.01.2020)

Za zborovú farárku bola znovu zvolená:
Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., zborová farárka v CZ Modra – Kráľová a seniorka Bratislavského seniorátu; ZD  (voľba dňa: 02. 02. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 17. 02. 2020) 

Administrovanie cirkevných zborov:
CZ Podolínec od 09. 01. 2020 – Mgr. Ľubica Sobanská, námestná farárka v CZ Slovenská Ves (TAS – VD)
CZ Myjava od 01. 02. 2020 – ThDr. Peter Švehla, konsenior MYS a zborový farár v CZ Skalica (MYS – ZD)

Na materskú dovolenku nastupuje:
Mgr. Eva Škarupová Laššáková, zborová farárka v CZ Hanušovce nad Topľou  – dňom 01.03.2020

Pokračovanie na rodičovskej dovolenke oznámila:
Mgr. Vladimíra Balcová, námestná farárka v CZ Poltár (NOS – ZD) – dňom 28.02.2020

Skončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku oznámila:
Mgr. Blanka Kostelná, námestná farárka v CZ Zemianske Kostoľany (TUS – VD)– dňom 31. 03. 2020

Spracované a uvádzané na základe doručeného materiálu.

 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.