Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- 2.6.- 1.8.2023

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- 2.6.- 1.8.2023

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 06. – do 01. 08. 2023

Za seniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu bol znovu zvolený:
Mgr. Martin Chalupka, zborový farár v CZ Prešov a senior ŠZS (právoplatnosť volieb dňa: 
06. 06. 2023)  
 
Za seniora Tatranského seniorátu bol zvolený:
Mgr. Roman Porubän, zborový farár v CZ Kežmarok (právoplatnosť volieb dňa: 27. 06. 2023) 
 
Za seniora Novohradského seniorátu bol zvolený:
Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár v CZ Kalinovo (právoplatnosť volieb dňa: 18. 07. 2023) 
 
Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Štefan Gabčan, námestný farár v CZ Drienčany (RIS – ZD) – do CZ Drienčany 
(zvolený dňa: 21. 05. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 06. 06. 2023)
 
Mgr. Terézia Gabčanová, námestná farárka v CZ Budikovany (RIS – ZD) – do CZ Budikovany (zvolená dňa: 21. 05. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 06. 06. 2023)
 
Mgr. Viera Šimová Šoltés, námestná farárka v CZ Párnica (LOS – VD) – do CZ Párnica (zvolená dňa: 21. 05. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 06. 06. 2023)
 
Mgr. Erika Sokola, zborová farárka v CZ Bratislava – Staré Mesto (BAS – ZD) – do CZ Bratislava – Staré Mesto (zvolená dňa: 04. 06. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 20. 06. 2023)
 
Mgr. Ivan Klinko, námestný farár na farárskom mieste v CZ Bátovce (DNS – ZD) – do CZ Bátovce (zvolený dňa: 25. 06. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 11. 07. 2023)
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Anna Polcková, predsedajúca zborová farárka v CZ Bratislava – Staré Mesto (BAS – ZD) – od 26. 06. 2023 menovaná za námestnú farárku do CZ Bratislava – Staré Mesto
 
Mgr. Martina Rumanová, námestná farárka na mieste seniorálnej kaplánky NOS (ZD) – od 16. 07. 2023 menovaná za námestnú farárku na farárske miesto do CZ Kálnica (POS – ZD)
 
Zmeny na miestach duchovných správcov:
Mgr. Zuzana Havrilová, menovaná za duchovnú správkyňu Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši ako organizačnej zložky ESŠ v Liptovskom Mikuláši – dňom 01. 08. 2023
 
Mgr. Darina Brehuvová, menovaná za duchovnú správkyňu Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši ako organizačnej zložky ESŠ v Liptovskom Mikuláši – dňom 01. 08. 2023
 
Zmeny na kaplánskych miestach - od 01. 08. 2023 do pracovného pomeru nastúpili:
Mgr. Kristína Halžová, menovaná za kaplánku na miesto zborového farára do CZ Slavošovce (GES – VD)  
Mgr. Ondrej Baranec, menovaný za seniorátneho kaplána Dunajsko-nitrianskeho seniorátu (ZD) 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
 
Tatranský seniorát 
CZ Svit – administruje Mgr. Janka Maťová, námestná farárka v CZ Poprad - Matejovce – od 01. 07. 2023 
 
Gemerský seniorát 
CZ Čierna Lehota – administruje Mgr. Radovan Gdovin, senior GES a zborový farár v CZ Dobšiná – od 13. 07. 2023 
 
CZ Slavošovce – administruje Mgr. Radovan Gdovin, senior GES a zborový farár v CZ Dobšiná – od 13. 07. 2023 
 
CZ Štítnik – administruje Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár v CZ Rožňavské Bystré – od 13. 07. 2023 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
 
Dunajsko – nitriansky seniorát 
CZ Devičany – administruje Mgr. Ivan Klinko, zborový farár v CZ Bátovce – od 01. 07. 2023 
 
CZ Drženice – administruje Mgr. Ivan Klinko, zborový farár v CZ Bátovce – od 01. 07. 2023 
 
Hontiansky seniorát 
CZ Devičie – administruje Mgr. Miroslav Dubek, predsedajúci zborový farár v CZ Krupina – od 01. 08. 2023 
 
CZ Pliešovce – administruje Mgr. Roman Sarvaš, zborový farár v CZ Babiná – od 01. 08. 2023 
 
Novohradský seniorát 
CZ Horný Tisovník – administruje Mgr. Iana Maria Stiasni, zborová farárka v CZ Pôtor – od 12. 07. 2023 
 
CZ Senné – administruje Mgr. Iana Maria Stiasni, zborová farárka v CZ Pôtor – od 12. 07. 2023 
 
CZ Závada – administruje Mgr. Dušan Chovanec, námestný farár v CZ Mašková – od 20. 07. 2023 

Považský seniorát 
CZ Beckov – administruje Mgr. Martina Rumanová, námestná farárka na farárskom mieste v CZ Kálnica – od 18. 07. 2023 
 
Rimavský seniorát 
CZ Tisovec – administruje Mgr. Vladimír Ticháň, zborový farár v CZ Kokava nad Rimavicou – od 01. 06. 2023
 

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Jana Hrivniaková, zborová farárka v CZ Štítnik (GES – VD) – dňom 13. 07. 2023 
Mgr. Jarmila Balková, zborová farárka v CZ Dobrá Niva (ZVS – ZD) – dňom 11. 08. 2023 
 
Nástup z materskej dovolenky oznámila:
Mgr. Katarína Devečková, námestná farárka v CZ Uhorské (NOS – ZD) – dňom 25. 06. 2023 
 
Priezvisko / stav  zmenila:
Mgr. Erika Valková - Krišťáková, PhD., zborová farárka v CZ Betliar (GES – VD) – sobáš uzavrela dňa 10. 07. 2023 v chráme Božom CZ Rejdová, zmena priezviska na: Sýkorová
 
Pracovný pomer ukončila:
Mgr. Katarína Zaťková, seniorka HOS a zborová farárka v CZ Pliešovce (HOS–ZD) – odchodom do EPS v OS a OZ SR dňom 31. 07. 2023 
 
Skončenie pracovného pomeru oznámili:
Mgr. Anna Linkeschová, zborová kaplánka v CZ Košice (KOS–VD)dňom 31. 08. 2023
Mgr. Lýdia Kordošová, námestná farárka na kaplánskom mieste (LOS–VD) – dňom 31. 08. 2023  
 

Na základe doručeného materiálu spracovalo:
Finančno-personálne oddelenie GBÚ