Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- 2.4.- 1.6.2023

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- 2.4.- 1.6.2023

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 04. – do 01. 06. 2023
 
Za konseniorku Dunajsko-nitrianskeho seniorátu bola zvolená:
Mgr. Jana Juššíková, zborová farárka v CZ Nové Sady (zvolená dňa: 16. 04. 2023) 
 
Za zborové farárky boli zvolené:
Mgr. Jana Juššíková, námestná farárka v CZ Nové Sady (DNS – ZD) ) – do CZ Nové Sady 
(zvolená dňa: 26. 03. 2023, právoplatnosť volby dňa: 11. 04. 2023)
Mgr. Michaela Púpalová, duchovná správkyňa v EG Tisovec (RIS – ZD) – do CZ Očová; ZVS – ZD (zvolená dňa: 30. 04. 2023, právoplatnosť volby dňa: 16. 05. 2023)
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Filip Púpala, námestný farár na farárskom mieste v CZ Tisovec (RIS – ZD) – od 01. 06. 2023 menovaný za námestného farára na kaplánske miesto Zvolenského seniorátu ECAV na Slovensku (ZD)
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
Liptovsko-oravský seniorát 
CZ Liptovský Hrádok – administruje Mgr. Michal Belanji, zborový farár v CZ Liptovská Porúbka – od 13. 04. 2023
 
Turčiansky seniorát 
CZ Záriečie – administruje Mgr. Dušan Cina, zborový farár v CZ Púchov – od 01. 05. 2023
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
Novohradský seniorát 
CZ Dolné Strháre – administruje Mgr. Jaroslav Ďuriš, zborový farár v CZ Stredné Plachtince – od 11. 05. 2023
 
Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Viera Zaťková Pališinová, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Švábovce (TAS – VD) –dňom 14. 05. 2023

Materskú dovolenku čerpá:
Mgr. Anna Belanji, zborová farárka CZ Liptovský Hrádok  dňom 13. 04. 2023 
 
Pracovný pomer skončili:
Mgr. Ján Ďurov, námestný farár v CZ Dolné Strháre (NOS – ZD) – dňom 30. 04. 2023 
Mgr. Miroslav Eštok, zborový farár v CZ Záriečie a konsenior TUS (VD)dňom 30. 04. 2023
 
Pracovný pomer končia:
Mgr. Daniel Midriak, zborový farár v CZ Svit (TAS – VD)dňom 30. 06. 2023
PaedDr. Mgr. Anna Ľachká, zborová farárka v CZ Devičany (DNS – ZD) – dňom 30. 06. 2023  
 
 
Na základe doručeného materiálu spracovalo:
Finančno-personálne oddelenie GBÚ