Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- 2.1.- 31.1.2023

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- 2.1.- 31.1.2023

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 01. – do 31. 01. 2023.

Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Peter Kevický, zborový farár v CZ Poniky (ZVS – ZD) – do CZ Poniky (voľby dňa: 04. 12. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 20. 12. 2022) 
Mgr. Daniel Beňuch, zborový farár v CZ Sučany (TUS – VD) – do CZ Ružomberok; LOS - VD (voľby dňa: 18. 12. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 03. 01. 2023) 
 
Za námestnú farárku bola menovaná:
Mgr. Tatiana Beňuchová, námestná farárka na mieste zborového kaplána v CZ Sučany (TUS - VD) – od 01. 02. 2023 menovaná za námestnú farářku na miesto zborového kaplána do CZ Ružomberok (LOS – VD)
 
Zmeny na kaplánskych miestach:
Mgr. Martin Kmec, kaplán na farárskom mieste v CZ Bratislava – Petržalka (BAS – ZD) – menovaný od 01. 02. 2023 za kaplána na farárskom mieste do CZ Zemianske Kostoľany (TUS – VD)
Mgr. Miroslava Kmecová, kaplánka na kaplánskom mieste v CZ Bratislava – Rača (BAS – ZD) – menovaná od 01. 02. 2023 za kaplánku do CZ Zemianske Kostoľany (TUS – VD)
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
 
Liptovsko-oravský seniorát 
Seniorský úrad LOS - štatutárnou zástupkyňou LOS ECAV na Slovensku od 01.01.2023 je Mgr. Katarína Hudáková, konseniorka LOS a zborová farárka CZ Liptovský Ondrej 
 
Turčiansky seniorát 
CZ Sučany – administruje ThDr. Marián Krivuš, zborový farár v CZ Vrútky – od 27. 01. 2023 
 
Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Eunika Jurková, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Trenčín (POS – ZD) – od 04. 01. 2023
 
Nástup z materskej dovolenky oznámila:
Mgr. Simona Devečková, PhD., námestná farárka v CZ Poltár (NOS – ZD) – po dočerpaní dovolenky z predchádzajúceho obdobia – dňa 08. 03. 2023 
 
 
Spracované na základe doručeného materiálu.