Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku 1.– 31.10.2023

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku 1.– 31.10.2023

 
 Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 10. – do 31. 10. 2023
 
 
Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Jaroslav Matys, zborový farár v CZ Spišská Nová Ves (TAS – VD) – do CZ Spišská Nová Ves; (zvolený dňa: 01. 10. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 16. 10. 2023)
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Martin Kmec, kaplán na farárskom mieste v CZ Zemianske Kostoľany (TUS – VD) – menovaný od 07. 10. 2023 za námestného farára do CZ Zemianske Kostoľany
 
Mgr. Ján Tóth, zborový kaplán v CZ Hontianske Moravce (HOS – ZD) – menovaný od 04. 10. 2023 za námestného farára do CZ Hontianske Moravce
 
Mgr. Štefan Panuška, kaplán na kaplánskom mieste v CZ Nové Mesto nad Váhom (POS – ZD) – menovaný od 04. 10. 2023 za námestného farára na kaplánskom mieste do CZ Nové Mesto nad Váhom
 
Mgr. Ľubomír Batka, námestný farár na kaplánskom mieste v CZ Myjava (MYS – ZD) – menovaný od 01. 11. 2023 za námestného farára na miesto seniorálneho kaplána Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku
 
Mgr. Samuel Velebír, námestný farár na farárskom mieste v CZ Dobroč (NOS – ZD) – menovaný od 01. 11. 2023 za námestného farára na kaplánske miesto do CZ Myjava (MYS – ZD)
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
Hontiansky seniorát 
CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky – administruje Mgr. Ján Tóth, námestný farár na farárskom mieste v CZ Hontianske Moravce – od 01. 11. 2023

CZ Lišov – administruje Mgr. Ján Tóth, námestný farár na farárskom mieste v CZ Hontianske Moravce – od 01. 11. 2023
 
Nástup z materskej dovolenky oznámila:
Mgr. Erika Sokola, zborová farárka v CZ Bratislava – Staré Mesto (BAS – ZD) – po dočerpaní riadnej dovolenky – dňom 01. 12. 2023  
 
Skončenie pracovného pomeru oznámila:
Mgr. Marcela Uhláriková, námestná farárka v CZ Chmeľovec (ŠZS - VD)dňom 02. 12. 2023