Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- 1.3.- 1.4.2023

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- 1.3.- 1.4.2023

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 02. – do 01. 04. 2023. 

Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Daniel Gdovin, námestný farár na farárskom mieste v CZ Banská Štiavnica (HOS – ZD) – do CZ Banská Štiavnica (voľby dňa: 12. 02. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 27. 02. 2023)
Mgr. Tibor Jančík, zborový farár v CZ Senec (BAS – ZD) – do CZ Senec (voľby dňa: 19. 02. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 06. 03. 2023)
Mgr. Martin Škarupa, zborový farár v CZ Hanušovce nad Topľou (ŠZS – VD) – do CZ Sučany; TUS – VD (voľby dňa: 19. 02. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 06. 03. 2023; prevzatie úradu: 16.03.2023)
Mgr. Eva Škarupová Lašáková, zborová farárka v CZ Hanušovce nad Topľou (ŠZS – VD) – do CZ Sučany; TUS – VD (voľby dňa: 19. 02. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 06. 03. 2023; prevzatie úradu: 16.03.2023)
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Mária Dubeková, zborová farárka v CZ Krupina (HOS – ZD) – od 20. 01. 2023 menovaná za námestnú farárku do CZ Krupina (v zmysle CZ č. 11/1994 §8 bod 3)
Mgr. Stanislav Haluška, námestný farár v CZ Vyšný Žipov (ŠZS – ZD) – od 01. 04. 2023 menovaný za námestného farára do CZ Gelnica (KOS – VD) 
Mgr. Simona Devečková, PhD., námestná farárka v CZ Poltár (NOS – ZD) – od 08. 03.  2023 menovaná za námestnú farárku na farárske miesto do CZ Poltár (NOS – ZD) 
 
Zmeny na kaplánskych miestach:
Mgr. Timotej Devečka, kaplán na farárskom mieste v CZ Poltár (NOS – ZD) – menovaný od 08. 03. 2023 za kaplána na farárskom mieste do CZ Pondelok – Hrnčiarska Ves (NOS – ZD) 
Mgr. Marek Žaškovský, kaplán na kaplánskom mieste v CZ Bratislava Legionárska (BAS – ZD) – menovaný dňom 15. 03. 2023 za kaplána na kaplánske miesto do CZ Bratislava - Petržalka (BAS – ZD) 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
Šarišsko-zemplínsky seniorát 
CZ Hanušovce nad Topľou – administruje Mgr. Peter Székely, zborový farár v CZ Nemcovce – od 14. 03. 2023 
CZ Vyšný Žipov – administruje Mgr. Ľuboš Kubačka, konsenior ŠZS a zborový farár v CZ Soľ– od 01. 04. 2023 
 
Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Erika Sokola, zborová farárka v CZ Bratislava – Staré Mesto (BAS – ZD) – dňom 19. 02. 2023  
 
Nástup z materskej dovolenky / rodičovskej dovolenky oznámili:
Mgr. Natália Velebírová, kaplánka v CZ Dobroč (NOS – ZD) – dňa 01. 03. 2023 
 
Na základe doručeného materiálu:
Finančno-personálne oddelenie GBÚ