Personálne zmeny v CZ ECAV 2.8.-1.9.2023

Personálne zmeny v CZ ECAV 2.8.-1.9.2023

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 08. – do 01. 09. 2023

Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Simona Devečková, PhD., námestná farárka na farárskom mieste v CZ Poltár (NOS – ZD) – do CZ Záriečie;  TUS – VD (zvolená dňa: 30. 07. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 14. 08. 2023) 

Mgr. Ján Mojzsis, zborový farár v CZ Zvolen (ZVS – ZD) – do CZ Zvolen;  (zvolený dňa: 06. 08. 2023, právoplatnosť voľby dňa: 22. 08. 2023)  

Mgr. Emília Velebírová, zborová farárka v CZ Koceľovce (GES – VD) – do CZ Mengusovce;  TAS – VD (zvolená dňa: 20. 08. 2023) 
 
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Jozef Havrila, ml. námestný farár v CZ Podlužany (POS – ZD) – od 01. 09. 2023  menovaný za námestného farára na miesto kaplána do CZ Liptovský Mikuláš (LOS – VD) 

Mgr. Miroslav Kerekréty, zborový farár v CZ Galanta (BAS – ZD) – dňom 27. 07. 2023 (do 31.08.2023) menovaný za námestného farára CZ Galanta 
 
ThDr. Ivan Lukáč, námestný farár na kaplánskom mieste v CZ Bratislava - Dúbravka (BAS – ZD) – menovaný za námestného farára na farárske miesto do CZ Poltár (NOS – ZD) – dňom 15. 08. 2023
 
Mgr. Karolína Konopeusová, duchovná správkyňa na EZŠ v Bratislave, Plisády 57 (GBÚ) – od 01. 09. 2023 menovaná za námestnú farárku do CZ Gelnica (KOS – VD)  
 
Zmeny na miestach duchovných správcov:
Mgr. Ján Ruman, senior NOS a zborový farár v CZ Veľký Krtíš (ZD) –  menovaný za duchovného správcu Misijného zariadenia Prameň na Súši (POS – ZD) – od 15. 08. 2023
 
Mgr. Miroslav Kerekréty, zborový farár v CZ Galanta (BAS – ZD) – menovaný za duchovného správcu na Evanjelickej základnej škole v Bratislave, Palisády 57 (GBÚ) – dňom 01. 09. 2023
 
Mgr. Matej Trepáč, kaplán na kaplánskom mieste v CZ Bratislava Legionárska (BAS – ZD) – menovaný za duchovného správcu na Evanjelickom lýceu v Bratislave, Vranovská 2 (BÚ ZD) – dňom 01. 09. 2023
 
 
Zmeny na kaplánskych miestach
Mgr. Timotej Devečka, kaplán na farárskom mieste v CZ Pondelok – Hrnčiarska Ves (NOS – ZD) – menovaný za kaplána do CZ Púchov (TUS – VD) – od 01. 09. 2023
 
- od 01. 09. 2023 do pracovného pomeru nastúpil:
Mgr. Matúš Korenko, menovaný za kaplána na farárske miesto do CZ Tornaľa (RIS – ZD)
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
Bratislavský seniorát 
CZ Galanta – administruje Mgr. Zuzana Slížiková, zborová farárka v CZ Horné Saliby – od 01. 09. 2023 
 
 
Nástup z materskej dovolenky oznámila:
Mgr. Eunika Jurková, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Trenčín (POS – ZD) – po dočerpaní riadnej dovolenky – dňom 16. 10. 2023  
 
 
Nástup z rodičovskej dovolenky oznámila:
Mgr. Zuzana Brdiarová, konseniorka LOS a zborová farárka v CZ Kraľovany (LOS – VD) – po dočerpaní riadnej dovolenky – dňom 01. 09. 2023  
 
Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Miroslava Kmecová, kaplánka v CZ Zemianske Kostoľany (TUS – VD) – dňom 11. 09. 2023 
 
Pracovný pomer ukončila:
ThDr. Ingeborg Pavlovičová, PhD., duchovná správkyňa Evanjelického lýcea v Bratislave, Vranovská 2 (BÚ ZD)dňom 31. 08. 2023