Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 8.6.2022 – do 4.8.2022

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 8.6.2022 – do 4.8.2022

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  08. 06. 2022 – do 04. 08. 2022

Za zborových farárov boli zvolení:
 
Mgr. Pavel Kollár,
zborový farár v CZ Veľký Grob – Čataj a senior BAS (ZD) – do CZ Veľký Grob – Čataj (voľby dňa: 10. 06. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 25. 07. 2022) 
Mgr. Ján Kolesár,
prvý zborový farár v CZ Bratislava - Petržalka (BAS – ZD) – do CZ Bardejov (voľby dňa: 10. 07. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 25. 07. 2022) 
Mgr. Eva Oslíková, PhD.
, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Modra (BAS – ZD) – do CZ Modra (voľby dňa: 12. 06. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 27. 06. 2022) 
Mgr. Erika Kaňuchová,
zborová farárka v CZ Lopúchov (ŠZS – VD) – do CZ Lopúchov (voľby dňa: 12. 06. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 27. 06. 2022) 
Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.,
duchovná správkyňa v TD pri EBF UK v Bratislave (GBÚ) – do CZ Betliar (voľby dňa: 10. 07. 2022, právoplatnosť voľby dňa: 26. 07. 2022) 
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Ján Velebír
, zborový farár v CZ Bardejov (ŠZS – VD) – od 01. 07. 2022 menovaný za námestného farára do CZ Bardejov
Mgr. Viera Kmecová, 
námestná farárka v CZ Slavošovce (GES – VD) – od 15. 08. 2022 menovaná za námestnú farárku na farárske miesto do CZ Senné (NOS – ZD)
Mgr. Tibor Molnár, 
zborový farár v CZ Mengusovce (TAS – VD) – od 11. 07. 2022 menovaný za námestného farára do CZ Mengusovce
 
Zmeny na kaplánskych miestach: od 01. 08. 2022 do pracovného pomeru nastúpili:
Mgr. Timotej Devečka, 
menovaný za kaplána na farárske miesto do CZ Poltár (NOS – ZD) 
Mgr. Matej Trepáč,
menovaný za kaplána na kaplánske miesto do CZ Bratislava - Legionárska (BAS – ZD) 
Mgr. Miroslava Kmecová,
menovaná za kaplánku na kaplánske miesto do CZ Bratislava - Rača (BAS – ZD) 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
Gemerský seniorát 
CZ Ochtiná  – 
administruje Mgr. Emília Velebírová,  zborová farárka v CZ Koceľovce
– od 15. 08. 2022
CZ Čierna Lehota  
– administruje Mgr. Jana Ilčisková,  zborová farárka v CZ Štítnik
– od 15. 08. 2022
CZ Slavošovce  –  administruje Mgr. Jana Ilčisková,  zborová farárka v CZ Štítnik
–  od 15. 08. 2022 
 
Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
Novohradský seniorát 
CZ Poltár  – 
 administruje Mgr. Dušan Chovanec,  námestný farár v CZ Mašková
–  od  02. 07. 2022 
 
Pokračovanie na rodičovskej dovolenke oznámila:
Mgr. Ľubica Gdovinová, 
seniorálna kaplánka  GES (VD) – od 16. 06. 2022 
 
Pracovný pomer končí:
Mgr. Mário Činčurák, 
námestný farár v CZ Liptovská Kokava (LOS – VD) – dňom 31. 08. 2022 
Mgr. Ľubomíra Mervartová, seniorátna kaplánka Tatranského seniorátu (TAS- VD) - dňom 31. 07. 2022
 
Na poslednej ceste v tejto časnosti sme odprevadili:
Mgr. Zuzana Kolárovská
evanjelická a. v. duchovná v. v. –  † zomrela dňa: 09. 06. 2022 vo veku 77 rokov
Prof. ThDr. Dušan Ondrejovič
evanjelický a. v. duchovný v. v. –  † zomrel dňa: 03. 07. 2022 vo veku 92 rokov
Štefan Bálint, 
evanjelický a. v. duchovný v. v. –   † zomrel dňa: 08. 07. 2022 vo veku 67 rokov