Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 2.7.2020 – do 31.8.2020

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 2.7.2020 – do 31.8.2020

Prinášame vám informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  02. 07. 2020 – do 31. 08. 2020.

Za konseniora Považského seniorátu ECAV na Slovensku bol zvolený:
ThDr. Peter Maca, zborový farár v CZ Moravské Lieskové dňa 04. 07. 2020

Za konseniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na Slovensku bol zvolený:
Mgr. Tomáš Valašík, zborový farár v CZ Chmeľov  dňa 04. 07. 2020

Za zborových farárov boli znovu zvolení:
Mgr. Zuzana Brdiarová, zborová farárka v CZ Kraľovany (LOS – VD) – do CZ Kraľovany  (zvolená dňa: 21. 06. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 06. 06. 2020)
ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD., konsenior Košického seniorátu a zborový farár v CZ Vyšná Kamenica do CZ Vyšná Kamenica (zvolený dňa: 12. 07. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 28. 07. 2020)

Za zborové farárky boli zvolené:
Mgr. Lucia Fagová, námestná farárka v CZ Nižná Slaná - Kobeliarovo (GES – VD) – do CZ Košeca; TUS - VD  (zvolená dňa: 14. 06. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 29. 06. 2020) 
Mgr. Emília Velebírová, námestná farárka v CZ Koceľovce (GES – VD) – do CZ Koceľovce (zvolená dňa: 12. 07. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 28. 07. 2020)

Za námestnú farárku bola menovaná:
Mgr. Vladimíra Balcová, námestná farárka v CZ Poltár (NOS – ZD) – do CZ Pondelok-Hrnčiarska Ves (NOS – ZD) - dňom 24. 07. 2020 

Zmeny na kaplánskych miestach:
Mgr. Branislav Balca, kaplán na farárskom mieste v CZ Pondelok-Hrnčiarska Ves (NOS – ZD)dňom 24. 07. 2020 menovaný kaplánom na farárske miesto do CZ Poltár (NOS – ZD)
Mgr. Slávka Danielová, kaplánka v CZ Martin (TUS – VD) – od 01. 08. 2020 menovaná za kaplánku na farárske miesto do CZ Martin
Mgr. Pavlína Šofranková, zborová kaplánka v CZ Bratislava – Petržalka (BAS – ZD) – od  01. 08. 2020 menovaná za kaplánku do CZ Martin (TUS – VD)
Mgr. Ivan Havassy, kaplán na farárskom mieste v CZ Bardejov (ŠZS - VD)dňom 01. 09. 2020 menovaný kaplánom na farárske miesto do CZ Richvald (ŠZS - VD)

Administrovanie cirkevných zborov:

CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo – od 21. 07. 2020 – Mgr. Radovan Gdovin, senior Gemerského seniorátu a zborový farár v CZ Dobšiná
CZ Ratkovské Bystré – od 01. 08. 2020 – Mgr. Dušan Pavel Hrivnak, konsenior Gemerského seniorátu a zborový farár v CZ Muránska Dlhá Lúka
CZ Ratková – od 01. 08. 2020 – Mgr. Marta Klátiková, zborová farárka v CZ Mokrá Lúka (GES – VD)
CZ Zemianske Kostoľany –  naďalej administruje Mgr. Jozef Havrila, námestný farár na kaplánskom mieste v CZ Žilina (TUS – VD)

Nástup na rodičovskú dovolenku oznámila:
Mgr. Janka Keliarová, zborová farárka v CZ Turčianske Jaseno (TUS – VD)  – od 18. 07. 2020 

Nástup z materskej dovolenky oznámila: 
Mgr. Eunika Jurková, námestná farárka v CZ Banská Štiavnica (HOS – ZD) –  od 06. 08. 2020 

Priezvisko / stav  zmenili:
Mgr. Simona Kapitáňová, PhD., kaplánka v CZ Nitra (DNS – ZD) – sobáš uzavrela dňa 11. 07. 2020 v Liptovskom Hrádku, zmena priezviska na: Devečková

Pracovný pomer odchodom do dôchodku končí:
Mgr. Ľubomír Trnavský, námestný farár v CZ Jur nad Hronom (DNS–ZD) – dňa 23. 09. 2020

 Spracované na základe doručeného materiálu.Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.