Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 1.5.- 2.6.2020

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 1.5.- 2.6.2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch. 

Za námestnú  farárku bola menovaná:
Mgr. Lenka Janotková (námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Hanušovce nad Topľou; (ŠZS – VD)  – za námestnú farárku na mieste seniorálneho kaplána Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku - dňom 18. 05. 2020 

Administrovanie cirkevných zborov:
CZ Topoľčany (POS - ZD) od 15. 05. 2020 Mgr. Renáta Bobáková, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Nitrianska Streda
CZ Hlboké (MYS – ZD) – od 01. 06. 2020 – Mgr. Juraj Šefčík, námestný farár v CZ Senica
CZ Prietrž (MYS – ZD) – od 01. 06. 2020 – Mgr. Pavol Štefek, zborový farár v CZ Častkov
CZ Richvald (ŠZS – VD) – od 01.05.2020 – Mgr. Jaroslav Majer, zborový farár v CZ Zlaté 

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Eva Kahanová Bašková, námestná farárka v CZ Topoľčany (POS – ZD) – od 15. 05. 2020 
Mgr. Gdovinová Ľubica, seniorálna kaplánka GES  – od 14. 03. 2020

Nástup z materskej dovolenky / rodičovskej dovolenky oznámili:
Mgr. Lenka Janotková, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Hanušovce nad Topľou (ŠZS – VD) dňom 18. 05. 2020 
Mgr. Andrea Kurčík, kaplánka v CZ Lovinobaňa (NOS – ZD)dňom 01. 06. 2020 
Mgr. Irena Gajdošová, zborová farárka v CZ Očová (ZVS – ZD) – dňom 01. 07. 2020

 

Spracované na základe doručeného materiálu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.