Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 02. 01. 2020 – do 31. 01. 2020

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 02. 01. 2020 – do 31. 01. 2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 01. 2020 – do 31. 01. 2020.

Za dištriktuálneho biskupa Východného dištriktu bol zvolený:
Mgr. Peter Mihoč (tajomník Biskupského úradu Východného dištriktu) – právoplatnosť voľby s funkčným obdobím od 08. 01. 2020 – do 07. 01. 2026 

 Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Rastislav Hargaš, námestný farár CZ Bratislava-Rača (BAS-ZD)  – do CZ Bratislava Rača (zvolený dňa: 15. 12. 2019, právoplatnosť voľby dňa: 07. 01. 2020) 

 Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Slavomír Sabol (dištriktuálny biskup VD) – do CZ Marhaň (ŠZS – VD) od 08. 01. 2020 
Mgr. Jaroslav Mlynár (zborový farár v CZ Galanta – BAS) – do CZ Galanta, dňom 13. 01. 2020 námestný farár v zmysle Ústavy ECAV na Slovensku čl. 40 ods. 3 a podľa § 8 ods. 3 CZ č. 11/1994

Nástup z MD / RD oznámili:
Mgr. Eva Germanová, PhD. (zborová farárka v CZ Spišská Belá - TAS) – ukončuje MD a nastupuje späť do CZ dňom 26. 02. 2020  

Skončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku oznámili:
Mgr. Vladimír Schvarc, námestný farár v CZ Švedlár dňom 31. 03. 2020 

Pracovný pomer skončili:
Mgr. Mária Kováčová, námestná farárka v CZ Podolínec – dňom 03. 01. 2020
Mgr. Monika Černeková, námestná farárka v CZ Myjava dňom 31. 01. 2020  

Spracované a uvádzané na základe doručeného materiálu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.