Ofera na podporu EBF UK

Ofera na podporu EBF UK

Generálne presbyterstvo sa obracia na cirkevné zbory so žiadosťou o podporu celocirkevných aktivít v roku 2019 odporúčanou oferou. V predposlednú nedeľu cirkevného roka 17.11.2019 (Deň boja za slobodu a demokraciu) je vyhlásená dobrovoľná ofera do fondu ECAV na podporu EBF UK. Výnos z nej treba zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV IBAN SK 55 0200 0000 0013 6875 6257, VS 663 029 a do poznámky uviesť sídlo cirkevného zboru. 

Ofera bude použitá na podporu práce so študentmi EBF UK, pravidelné ročníkové duchovné sústredenia teológov, ktoré absolvujú v zariadeniach CZ ECAV na Slovensku, na technické vybavenie súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, ako aj na opravy budov, ktoré využíva EBF UK. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu na podporu EBF UK. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.