Vyhlásenie k novelizácii trestného zákona

Vyhlásenie k novelizácii trestného zákona

My, evanjelickí biskupi, vyjadrujeme vážne znepokojenie nad prijatím novely trestného zákona v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 8. 2. 2024. Máme obavy o základy právneho štátu, principiálne demokratické hodnoty, ktoré sú postavené na zodpovednosti, a nie na politickej svojvôli. Úcta k spravodlivosti a rešpektovanie zákona je jedným zo základov stabilnej a bezpečnej spoločnosti. Prispôsobovanie trestného zákona v prospech osobných alebo straníckych záujmov je neprípustné. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, krátenie premlčacích lehôt, sprísnenie pravidiel pre kajúcnikov, zníženie trestných sadzieb za korupciu a majetkové trestné činy považujeme za morálnu destabilizáciu spoločnosti a otváranie priestoru pre korupciu a majetkovú trestnú činnosť, čo ešte viac zhorší polarizáciu a napätú situáciu na Slovensku.


Žiadame politických predstaviteľov Slovenskej republiky, aby sa zasadzovali za spoločné dobro, bez straníckych či osobných záujmov. Vážne legislatívne zmeny nech sú výsledkom odbornej diskusie s ohľadom na všetky aspekty spoločenského života. Nech sú garanciou upevňovania spravodlivosti a práva v našej spoločnosti a nie oslabovaním týchto hodnôt.


Vyzývame politických predstaviteľov, aby v napätej a neistej spoločenskej situácii nestupňovali polarizáciu spoločnosti, ale v plnej zodpovednosti dokázali viesť k pravde, spravodlivosti a stabilite.


Božie slovo spája uskutočňovanie práva a spravodlivosti s pokojom a požehnaním a naším prvoradým záujmom je, aby aj v našej krajine vládol pokoj a mohli sme vnímať nie konflikty a spory, ale Božie požehnanie.


„Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase!“ Žalm 106, 3S prianím Božieho pokoja a požehnania


Ivan Eľko – generálny biskup ECAV na Slovensku

Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku