Vďačná spomienka na sestru Annu Brtáňovú

Vďačná spomienka na sestru Annu Brtáňovú

V Stredisku evanjelickej DIAKONIE Košeca (SED), dožívala jeseň svojho života posledných 6 rokov pani Anna Brtáňová. Bola dlhoročnou kostolníčkou v miestnom rímskokatolíckom kostole.

Poznali sme ju ako obetavú ženu nezlomnej viery a služby v Pánovej cirkvi. Spomienky na pani Annu Brtáňovú rezonujú v mojej pamäti spred 30 rokov, keď som nastúpil krátko po vysviacke do uprázdneného cirkevného zboru ECAV v Košeci. Privítala ma ako prvá s úsmevom na tvári, nakoľko bývala oproti evanjelickej fare. Bola mi nápomocná od prvej chvíle, no zvlášť pri výstavbe nového evanjelického kostola v Košeci, ktorý bol svojpomocne vybudovaný v priebehu jedného roka. Aj tu sa ochotne zúčastňovala brigád, s našimi cirkevníkmi. Do nového kostola darovala ručne vyšívané, fialové bohoslužobné rúcho. Aj pri výstavbe SED – zariadenia sociálnych služieb, ako kostolníčka organizovala v ťažkých začiatkoch potravinové zbierky a zaujímala sa o pomoc núdznym v obci. Žila život opravdového ekumenizmu v praxi. Pre pokročilý vek a zdravotné ťažkosti, našla svoj druhý domov v SED Košeca, kde taktiež nikdy nechýbala pri konaní bohoslužobných príležitostí v kaplnke. Zomrela v nedeľu 26. apríla 2020 v požehnanom vysokom veku 90 rokov, obklopená príkladnou kresťanskou láskou a starostlivosťou a zaopatrená sviatosťami. Na rozlúčku zvečnenej pani kostolníčke Anne Brtáňovej zneli zvony nielen miestneho rímskokatolíckeho kostola ale aj zvony kostola evanjelického a kaplnky Diakonie. Nech jej služba Bohu a ľudom je a zostane požehnaná medzi nami.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.