V rámci SDM môžeme podporiť tehotné ženy žiadajúce o azyl

V rámci SDM môžeme podporiť tehotné ženy žiadajúce o azyl

Ekumenický Svetový deň modlitieb :  4. marca 2022

       Pripravili ho kresťanské ženy z Anglicka,

         Walesu a Severného Írska

„DÁM  VÁM  BUDÚCNOSŤ  A  NÁDEJ“ 

Spojme sa jednotne v modlitbe a zároveň prispejme na projekt :

Podporme Centrum pre riešenie problémov tehotných žien žiadajúcich o azyl v meste Leeds. Úmrtnosť novorodencov medzi azylantkami je vysoká. V centre nachádzajú budúce mamičky zdravotnú, sociálnu aj právnu pomoc, ako aj odpovede na otázky týkajúce sa tehotenstva a pôrodu. Tento model pomoci sa veľmi osvedčil a preto chcú takéto zariadenia vybudovať aj v iných mestách, kde je veľká koncentrácia azylantiek. 

Finančné dary  môžete zaslať na účet Slovenského výboru SDM, Panenská 10 v Bratislave

číslo účtu : SK25 0900 0000 0000 1148 5517