V CZ Turany majú voľné farárske miesto

V CZ Turany majú voľné farárske miesto

Presbyterstvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Turany
o z n a m u j e
evanjelickej verejnosti, bratom farárom a sestrám farárkam, že si hľadá nového zborového farára.
CZ sa na kandidačnej porade rozhodol obsadiť funkciu zbor. farára pozvaním jedného kandidáta z tých ordinovaných, ktorí na takýto oznam zareagujú.

Bližšie informácie na tel. č. 0911/ 599 908.
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.