Termín aktivácie elektronických schránok pre cirkvi sa posúva

Termín aktivácie elektronických schránok pre cirkvi sa posúva

Koncom mája portál www.slovensko.sk informoval, že termín aktivácie elektronických schránok pre cirkvi a náboženské spoločnosti, ale aj právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností, sa posúva na 1. august 2020.

Elektronické schránky budú ku tomuto termínu aktivované automaticky na základe údajov o štatutároch, ktorými disponuje Ministerstvo kultúry SR a ktoré boli v mesiacoch marec-máj aktualizované.

Ak dôjde v COJ ku zmene štatutárov, je dôležité, aby dotknutá COJ túto zmenu (vždy keď nastane) čím skôr nahlásila na cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutári si ich môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. V súčasnosti tieto oddelenia fungujú päť dní v týždni.  

Od 1. júna až do dňa aktivácie (1. august 2020) bude cirkvám a iným subjektom štát doručovať úradné rozhodnutia naďalej v listinnej podobe (ak si schránku sami dobrovoľne neaktivovali).  

Ako o tom informoval Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu, majiteľ elektronickej schránky, ktorý nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, môže udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah tohto oprávnenia. Je však dôležité, aby štatutár tejto osobe dôveroval. 

Ešte raz pripomíname: Je dôležité, aby štatutárni zástupcovia COJ, ale aj účelových zariadení ECAV:

- mali občiansky preukaz s čipom a čítačku kariet. Ak takýto OP nemáte, potrebujete si ho čím skôr vybaviť na oddelení dokladov Policajného zboru.

- si občiansky preukaz s čipom aktivovali. Aktiváciu občianskeho preukazu s čipom vybavíte rovnako na oddelení dokladov Policajného zboru.

- nainštalovali v počítači príslušný softvér (v závislosti od používaného operačného systému). Potrebné informácie, vrátane príslušných softvérov na stiahnutie a návodov,  nájdete na stránke https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat

V prípade otázok kontaktujte vedúceho ústredného archívu ECAV na Slovensku, Mgr. Martina Kováča na emailovej adrese archiv@ecav.sk prípadne telefonicky (0905369117 ). Pri akýchkoľvek nejasnostiach ohľadne elektronických schránok alebo inštalácie aplikácie kontaktujte Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk na telefónnom čísle + 421 2 35 803 083,  počas pracovných dní, v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 h a v stredu až  do 21.00 h. Mimo uvedených časov je možné využiť kontaktný formulár.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.